2016/4/23(sat)【liquid sugar】


@bar_cauliflower:2016/4/23(sat)【liquid sugar】

start:23:00 charge:FREE!!

LIVE:yuparupar ∞ M◎M / NAKAM / GASHIRAM

DJs:TETSUO / DJ Dejirumasara / DJ TETRIS aka プヨみつ

image