10/2(fri)【BAR Cauliflower B.G.M】‬


@bar_cauliflower:10/2(fri)【BAR Cauliflower B.G.M】‬

‪OPEN:22:30

‪ENTfee:firstdrink¥1000

MUSIC:MUDFUSION / TAKE(vibes)