11/7(sat)【BAR Cauliflower B.G.M】‬


‪@bar_cauliflower:11/7(sat)【BAR Cauliflower B.G.M】‬

‪OPEN:23:00

‪ENTfee:firstdrink¥1000

MUSIC:K.sasaki / irimito